อบรมเก็บชั่วโมง CPD,CPA,TA วันที่ 17-18 สิงหาคม 2567 (ขอนแก่น)