การสมัครสมาชิก


ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2

อัพโหลดรูปภาพบัตรประชาชน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบตัวตน และเป็นหลักฐานประกอบการอบรมให้ทางสภาวิชาชีพบัญชี


หลังจากนั้นคลิกที่ปุ่ม สมัครสมาชิก ระบบจะแสดง pop-up แจ้งให้ทราบว่าสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้ว


ขั้นตอนที่ 3

ระบบจะแจ้งว่าท่านได้ยืนยันการสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วสามารถ log in เข้าใช้งานได้ทันที