อบรมออนไลน์ วันที่ 8-9 มิถุนายน 2567 ผ่านระบบ ZOOM