อบรมเก็บชั่วโมง CPD,CPA,TA วันที่ 22-23 มิถุนายน 2567 (เชียงใหม่)