อบรมเก็บชั่วโมง CPD,CPA,TA วันที่ 21-22 กันยายน 2567 (พัทยา)